Vojenské cvičení Czech Lion

MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ CZECH LION 2019

Ve dnech 30. září až 11. října 2019 se uskuteční mezinárodní cvičení za účasti partnerů ze států Visegrádské skupiny (V4) s názvem CZECH LION 2019. Jedná se o velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk a využitím počítačové simulace, provedené silami Velitelství Pozemních sil AČR v úzké součinnosti se 7. mechanizovanou brigádou a Centrem simulačních a trenažérových technologií. Do cvičení se zapojí až 800 osob.

Cvičení je zaměřeno na prověření schopností velitelů a mezinárodních štábů velet podřízeným jednotkám bojového uskupení, společně plánovat a řídit boj a pružně reagovat na aktuální vývoj situace na bojišti. Účast vojenských jednotek států V4 demonstruje rozvíjející se schopnosti interoperability i na těch nejnižších taktických stupních. Všechny bojové rozkazy, nařízení a hlášení jsou během cvičení vydávány v anglickém jazyce, v mateřském jazyce se komunikuje pouze uvnitř jednotlivých praporů. Dne 9. října 2019 budou v prostoru Velké Střelné ve Vojenském újezdu Libavá za přítomnosti podřízených jednotek prezentovány hlavním funkcionářům velení AČR dosažené schopnosti praporního úkolového uskupení.

Více na tomto odkazu.

 

Radim Horák | mobil: +420 777 46 46 28 | e-mail: info@rhfoto.cz
fotografie | svatby | rodinné foto | reportáže | firemní propagace